پولی‌های تایمینگ

پولی‌های تایمینگ


پولی‌های تایمینگ، نوع مخصوصی از پولی‌ها هستند که در قطر بیرونی خود، دندانه‌ّهایی دارند. این دندانه‌ها، با برجستگی‌های تسمه‌ی مربوط، متناسب است. این دندانه‌ها وظیفه‌ی زمانبندی را در فرآیند انتقال قدرت به عهده دارند و در میزان قدرت منتقل‌شده، تاثیری ندارند

از تسمه‌ها و پولی تایمینگ، در شرایطی استفاده می‌شود که ثابت نگه داشتن نسبت سرعت چرخش پولی، در فرآیند انتقال قدرت، فاکتور مهمی  به حساب بیاید. سازه‌های انتقال قدرت تایمینگ، کار همزمان‌سازی در انتقال قدرت را بر عهده دارند، قابل تنظیم‌اند (از لحاظ زمانی)، کارآیی بالایی دارند و در بسیاری از شرایط، از پایایی زیادی برخوردارند.

 

 

برای محاسبه‌ی قدرت هدف برای تسمه-پولی تایمینگ مناسب، می‌توانید از این راهنما استفاده کنید:

۱: عوامل زیر را تعیین کنید:

۱) نوع ماشین                  ۲) قدرت مورد نیاز             ۳) واریانس قدرت (بار)

۴)‌ مدت عملیات روزانه       ۵) سرعت چرخش پولی کوچک        ۶) نسبت چرخش (تعداد دندانه‌های پولی‌ها)

۷) فاصله‌ی مرکزی شفت     ۸) محدودیت قطر پولی                   ۹) سایر شرایط استفاده

۱-۲: قدرت مورد نیاز را محاسبه کنید (برای سری‌های MXL/XL/L/H/S_M/MTS_M/T):

در فرمول بالا، Pd قدرت هدف است، Pt قدرت تولید شده است و Ks فاکتور Overload (سرویس فاکتور).

با توجه به اینکه Overload در دستگاه، سبب می‌شود تا تمام قدرت تولید‌شده، منتقل نشود، برای همین باید مطابق ضریبی، قدرت تولیدشده بیشتر باشد تا به قدرت هدف برسیم. برای این منظور می‌توانید از محاسبات زیر استفاده کنید:

در فرمول بالا Ko فاکتور اصلاحی overload، Kr فاکتور اصلاحی نسبت چرخش و Ki عامل اصلاحی پولی اضافه (idler) است.

در جدول زیر، می‌توانید فاکتور اصلاحی overload برای ماشین‌های پراستفاده را مشاهده کنید (Ko). در صورتی که سازه‌ی شما توقف و شروع به فعالیت دوباره، روزانه بیش از ۱۰۰ بار دارد یا شتاب و کاهش سرعت‌های زیادی دارد، اعداد جدول را در ۳/۱ ضرب کنید.

 

 

ماشین‌های رایج موتور
موتورهایAC (موتورهای استاندارد، موتورهای همگام)

 

موتورهای DC (شنت)، موتورهای با ۲ سیلندر یا بیشتر

موتورهای مخصوص (گشتاور بالا)، موتورهای تک‌سیلندر

 

موتورهای DC (سری)، عملیات با شفت یا کلاچ قلیایی

ساعات عملیات ساعات عملیات
استفاده‌ی منقطع (۳تا ۵ ساعت روزانه) استفاده‌ی عادی ( ۸ تا ۱۲ ساعت روزانه) استفاده‌ی پیوسته (۸ تا ۱۲ ساعت روزانه) استفاده‌ی منقطع (۳تا ۵ ساعت روزانه) استفاده‌ی عادی ( ۸ تا ۱۲ ساعت روزانه) استفاده‌ی پیوسته (۸ تا ۱۲ ساعت روزانه)
ابزار نمایشی، پروژکتور، ابزار اندازه‌گیری، ماشین‌های پزشکی ۱.۰ ۱.۲ ۱.۴ ۱.۲ ۱.۴ ۱.۶
تمیزکننده، ماشین‌های خیاطی، ماشین‌های اداری، تراش نجاری، اره برقی ۱.۲ ۱.۴ ۱.۶ ۱.۴ ۱.۶ ۱.۸
نقاله‌ی حمل بار سبک، ماشین بسته‌بندی، ماشین لغزنده ۱.۳ ۱.۵ ۱.۷ ۱.۵ ۱.۷ ۱.۹
همزن مایعات، پرس درل، تراش، ماشین پیچ (اره گرد)، ماشین شوینده، ماشین تولید کاغذ (بجز ماشین تولید پالپ)،‌ ماشین پرینت ۱.۴ ۱.۶ ۱.۸ ۱.۶ ۱.۸ ۲.۰
همزن، تسمه‌ی حمل (سنگ معدن، زغال‌سنگ و شن)، خردکننده، ماشین نواره، ماشین فرز، کمپرسور (سانتریفیوژ)، لرزگیر،‌ ماشین نساجی (تابنده و پیچنده)، کمپسور دوار، کمپرسور دوطرفه ۱.۵ ۱.۷ ۱.۹ ۱.۷ ۱.۹ ۲.۱
نقاله‌ی حمل بار (سطل و بالابر)، پنکه، دستگاه استخراج (اکستراکشن)، دمنده (سانتریفیوژ، ساکشن و دیسشارژ)، ژنراتور، تحریک الکتریکی، هویست، بالابر، پردازش لاستیک، ماشین نساجی ۱.۶ ۱.۸ ۲.۰ ۱.۸ ۲.۰ ۲.۲
جداساز سانترفیوژ، نقاله‌ی حمل بار، ماشین چکش، ماشین تولید کاغذ ۱.۷ ۱.۹ ۲.۱ ۱.۹ ۲.۱ ۲.۳

از جدول زیر می‌توانید ضریب اصلاحی نرخ سرعت (Kr) را بیابید:

نرخ سرعت ضریب (Kr)
۰۰/۱ تا ۲۵/۱

 

۲۵/۱ تا ۷۵/۱

۷۵/۱ تا ۵۰/۲

۵۰/۲ تا ۵۰/۳

۵۰/۳ یا بیشتر

۰

 

۱/۰

۲/۰

۳/۰

۴/۰

 

از جدول زیر نیز می‌توانید ضریب اصلاحی پولی idler را محاسبه کنید:

محل جایگیری idler ضریب
داخل طرف سست تسمه

 

بیرون طرف سست تسمه

داخل طرف سست تسمه

بیرون طرف سست تسمه

۰

 

۱/۰

۱/۰

۲/۰

۲-۲: قدرت مورد نیاز را محاسبه کنید (برای سری‌های P_M/UP_M):

در فرمول بالا، Pd قدرت هدف است، Pt قدرت تولید شده است و Ks فاکتور Overload (سرویس فاکتور).

با توجه به اینکه Overload در دستگاه، سبب می‌شود تا تمام قدرت تولید‌شده، منتقل نشود، برای همین باید مطابق ضریبی، قدرت تولیدشده بیشتر باشد تا به قدرت هدف برسیم. برای این منظور می‌توانید از محاسبات زیر استفاده کنید:

در فرمول بالا Ko فاکتور اصلاحی کاربرد، Kr فاکتور اصلاحی ضریب افزایش سرعت، Ki عامل اصلاحی پولی اضافه (idler) و Kh عامل اصلاحی زمان عملیات است. در جدول زیر مقدار Ko در شرایط مختلف را مشاهده می‌کنید:

  نوع موتور I II III
مدل واحد تابع خروجی پایه ۲۰۰٪ یا کمتر ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۳۰۰٪ یا بیشتر
A انتقال به شدت سبک ۱.۰ ۱.۲ ۱.۴
B انتقال نسبتا سبک ۱.۳ ۱.۵ ۱.۷
C انتقال با تاثیر متوسط ۱.۶ ۱.۸ ۲.۰
D انتقال با تاثیر قابل توجه ۱.۸ ۲.۰ ۲.۲
E انتقال با تاثیر بالا ۲.۰ ۲.۲ ۲.۵
موتور موتورهای AC تک‌فاز همه‌ی انواع
القایی قفس سنجابی ۲ قطب ۱۰۰kW یا بیشتر ۹۰~۳.۷kW ۲.۲kW یا کمتر
۴ قطب ۵۵kW یا بیشتر ۴۵kW یا کمتر
۶ قطب ۳۷kW یا بیشتر ۳۰kW یا کمتر
۸ قطب ۱۱۵kW یا بیشتر ۱۱kW یا کمتر
سیم‌کشی ۴ قطب ۱۵kW یا کمتر ۱۱kW یا کمتر
۶ قطب ۱۱kW یا کمتر ۷.۵kW یا کمتر
۸ قطب ۵.۵kW یا کمتر ۳.۷kW یا کمتر
موتور همزمان گشتاور متوسط گشتاور بالا
موتور DC شنت کامپوند سری
موتور احتراق درونی ۸ سیلندر یا بیشتر ۵ تا ۷ سیلندر ۲ تا ۴ سیلندر
موتور هیدرولیک همه‌ی انواع

 

در جدول زیر، ضریب اصلاحی idler را مشاهده می‌کنید:

محل idler مورد استفاده درون بیرون
سمت سست تسمه ۰ ۱/۰+
سمت سفت تسمه ۱/۰+ ۲/۰+

در جدول زیر، می‌توانید ضریب اصلاحی افزایش سرعت را مشاهده کنید:

نرخ افزایش سرعت ضریب اصلاحی
۱ تا ۲۵/۱ ۰
۲۵/۱ تا ۷۵/۱ ۱/۰
۷۵/۱ تا ۵۰/۲ ۲/۰
۵۰/۲ تا ۵۰/۳ ۳/۰
۵۰/۳ و بیشتر ۴/۰

در جدول زیر نیز می‌توانید ضریب اصلاحی عملیات را بیابید:

ساعات عملیات ضریب اصلاحی
عملیات ۱۰ ساعت یا بیشتر در روز ۱/۰+
عملیات ۲۰ ساعت یا بیشتر در روز ۲/۰+
عملیات ۵۰۰ ساعت یا کمتر در هر فصل ۲/۰-

۳-۲: قدرت مورد نیاز را محاسبه کنید (برای سری‌های ۳GT/۲GT):

در فرمول بالا، Pd قدرت هدف است، Pt قدرت تولید شده است و Ks فاکتور Overload (سرویس فاکتور).

با توجه به اینکه Overload در دستگاه، سبب می‌شود تا تمام قدرت تولید‌شده، منتقل نشود، برای همین باید مطابق ضریبی، قدرت تولیدشده بیشتر باشد تا به قدرت هدف برسیم. برای این منظور می‌توانید از محاسبات زیر استفاده کنید:

در فرمول بالا Ko فاکتور اصلاحی بار (load)، Kr فاکتور اصلاحی ضریب افزایش سرعت، Ki عامل اصلاحی پولی اضافه (idler) و Kh عامل اصلاحی زمان عملیات است. در جدول زیر مقدار Ko در شرایط مختلف را مشاهده می‌کنید:

نوع موتور I II III
خروجی پایه (Basic Output) ۱۵۰٪ یا کمتر ۱۵۰ تا ۲۰۰ ۲۰۰٪ یا بیشتر
موتور AC تک‌فاز همه‌ی انواع
مدل قفس سنجابی ۲ فازی همه‌ی انواع
۴ فازی ۳۷kW یا بیشتر ۳۰kW یا کمتر
۶ فازی/ ۸فازی همه‌ی انواع
مدل سیم‌کشی ۴ فازی ۱۵kW یا کمتر
۶ فازی ۱۱kW یا کمتر
۸ فازی ۵.۵kW یا کمتر
موتور همزمان گشتاور استاندارد مدل گشتاور بالا
موتور DC شنت میدان سیم‌کشی سری‌ها
موتور هیدرولیک همه‌ی انواع
ماشین اداری پرینتر – ماشین فکس – ماشین کپی ۱.۲ ۱.۴
لوازم خانگی آبمیوه‌گیری ۱.۴ ۱.۶
جارو برقی ۱ ۱.۲ ۱.۴
تجهیزات مالی پول‌شمار/ نوبت بانکی/ بلیط‌خوان ۱.۳ ۱.۴ ۱.۵
تجهیزات غذایی/ دارویی تجهیزات نانوایی ۱.۲ ۱.۴ ۱.۶
همزن (میکسر) ۱.۴ ۱.۶ ۱.۸
سانریفیوژ ۱.۵ ۱.۷ ۱.۹
ماشین دارویی/ تجهیزات اندازه‌گیری ۱ ۱.۲ ۱.۴
ابزار ماشینی ماشین درل/ تراش ۱.۲ ۱.۴ ۱.۶
ماشین فرز ۱.۳ ۱.۵ ۱.۷
تراش چوب ۱.۲ ۱.۴ ۱.۶
پرینت کتاب پرینتر/ کاتر/ ماشین کتاب ۱.۲ ۱.۴ ۱.۶
ماشین نساجی نساجی/ ماشین بافندگی ۱.۳ ۱.۵ ۱.۷
ماشین اره اره ماشینی – استفاده‌ی خانگی ۱.۲ ۱.۴
اره ماشینی – استفاده‌ی صنعتی ۱.۶ ۱.۸
تسمه حمل/ ماشین بسته‌بندی تسمه حمل – بار سبک ۱.۱ ۱.۳ ۱.۵
ماشین بسته‌بندی ۱.۲ ۱.۴ ۱.۶
ماشین تولید فیلم/ سیم اکسترودر ۱.۴ ۱.۶ ۱.۸
ماشین تولید سیم ۱.۴ ۱.۶ ۱.۸

 

 

 

در جدول زیر، ضریب اصلاحی idler را مشاهده می‌کنید:

محل idler مورد استفاده درون بیرون
سمت سست تسمه ۰ ۱/۰+
سمت سفت تسمه ۱/۰+ ۲/۰+

در جدول زیر، می‌توانید ضریب اصلاحی افزایش سرعت را مشاهده کنید:

نرخ افزایش سرعت ضریب اصلاحی
۱ تا ۲۵/۱ ۰
۲۵/۱ تا ۷۵/۱ ۱/۰
۷۵/۱ تا ۵۰/۲ ۲/۰
۵۰/۲ تا ۵۰/۳ ۳/۰
۵۰/۳ و بیشتر ۴/۰

در جدول زیر نیز می‌توانید ضریب اصلاحی عملیات را بیابید:

ساعات عملیات ضریب اصلاحی
عملیات ۱۰ ساعت یا بیشتر در روز ۱/۰+
عملیات ۲۰ ساعت یا بیشتر در روز ۲/۰+
عملیات ۵۰۰ ساعت یا کمتر در هر فصل ۲/۰-
مدل موتور اولیه موتور القایی موتور اسپیندل خروجی حداکثر
۲۰۰٪ یا کمتر ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۳۰۰٪ یا بیشتر
ربات مدل نردبانی ۲.۰ ۲.۰ ۱.۶ ۱.۷ ۱.۸
ماشین تزریق ماشین قالب‌سازی ۱.۸ ۱.۸ ۱.۳ ۱.۴ ۱.۵
ابزار ماشینی تراش/ درل ۱.۶ ۱.۳ ۱.۲ ۱.۳ ۱.۴
ماشین فرز ۱.۷ ۱.۳ ۱.۲ ۱.۳ ۱.۴
نقاله‌ی حمل ۱.۸ ۱.۸ ۱.۴ ۱.۵ ۱.۶
ماشین‌های پزشکی ۱.۵ ۱.۵ ۱.۱ ۰.۱ ۰.۲
ماشین بسته‌بندی ۱.۶ ۱.۵ ۱.۱ ۰.۱ ۰.۲
همزن مایعات ۱.۶ ۱.۶ ۱.۲ ۱.۳ ۱.۴
مواد چسبناک ۱.۷ ۱.۷ ۱.۳ ۱.۴ ۱.۵
ماشین درل/ گرانولاتور ۱.۸ ۱.۸ ۱.۴ ۱.۵ ۱.۶
سانتریفیوژ ۱.۹ ۱.۹ ۱.۵ ۱.۶ ۱.۷
فرز میله‌ای/ گرد ۲.۲ ۲.۲ ۱.۷ ۱.۸ ۱.۹
ماشین پرینت/ تولید کتاب ۲.۰ ۲.۰ ۱.۶ ۱.۷ ۱.۸
ماشین کاغذ خشک‌کن ۲.۰ ۲.۰ ۱.۶ ۱.۷ ۱.۸
ماشین نساجی ۲.۰ ۲.۰ ۱.۶ ۱.۷ ۱.۸
ماشین‌ّهای سیم ماشین سیم‌پیچی ۲.۱ ۲.۰ ۱.۶ ۰.۱ ۰.۲
ماشین‌ّهای نجاری ۱.۷ ۱.۷ ۱.۲ ۱.۳ ۱.۴
پمپ ۲.۰ ۲.۰ ۱.۶ ۱.۷ ۱.۸
کمپرسور متقابل/ دوار ۲.۰ ۱.۸ ۱.۶ ۱.۷ ۱.۸
پنکه/ دمنده جریان محوری ۲.۰ ۱.۸ ۱.۳ ۱.۴ ۱.۵
ژنراتور/ تحریک الکتریکی ۱.۸ ۱.۸ ۱.۴ ۱.۵ ۱.۶
ماشین‌های صنعت لاستیک/ فرز چوب ۲.۰ ۲.۰ ۱.۶ ۱.۷ ۱.۸

 

۴-۲: قدرت مورد نیاز را محاسبه کنید (برای سری‌های EV۵GT/EV۸YU):

در فرمول بالا، Pd قدرت هدف است، Pt قدرت تولید شده است و Ks فاکتور Overload (سرویس فاکتور).

با توجه به اینکه Overload در دستگاه، سبب می‌شود تا تمام قدرت تولید‌شده، منتقل نشود، برای همین باید مطابق ضریبی، قدرت تولیدشده بیشتر باشد تا به قدرت هدف برسیم. برای این منظور می‌توانید از محاسبات زیر استفاده کنید:

در فرمول بالا Ko فاکتور اصلاحی بار (load)، Kr فاکتور اصلاحی ضریب افزایش سرعت، Ki عامل اصلاحی پولی اضافه (idler)، Kh عامل اصلاحی زمان عملیات و Kr ضریب اصلاحی آغاز/توقف است. در جدول زیر مقدار Ko در شرایط مختلف

را مشاهده می‌کنید:

 

در جدول زیر ضریب اصلاحی idler را مشاهده می‌کنید:

بدون idler ۰
درون تسمه (۱ – تعداد)  x  ۱/۰
بیرون تسمه (۱ – تعداد)  x  ۱/۰

در جدول زیر، می‌توانید ضریب اصلاحی افزایش سرعت را مشاهده کنید:

نرخ افزایش سرعت ضریب اصلاحی
۱ تا ۲۵/۱ ۰
۲۵/۱ تا ۷۵/۱ ۱/۰
۷۵/۱ تا ۵۰/۲ ۲/۰
۵۰/۲ تا ۵۰/۳ ۳/۰
۵۰/۳ و بیشتر ۴/۰

در جدول زیر ضریب اصلاحی ساعات عملیات در روز را مشاهده می‌کنید:

ساعات عملیات (ساعت در روز) عامل اصلاحی
≤۸ ۰.۱
۸<۱۶ ۰.۲
۱۶≤ ۰.۳

در جدول زیر نیز، عامل اصلاحی آغاز/توقف را مشاهده می‌کنید:

تعداد آغاز/توقف (هربار در روز) عامل اصلاحی
≤۱۰ ۰.۱
۱۱<۱۰۰ ۰.۲
۱۰۱<۵۰۰ ۰.۳
۵۰۱≤ ۰.۴
برای ثبت دیدگاه باید یا ثبت ‌نام کنید