عارضه‌یابی تسمه‌ی تایمینگ

عارضه‌یابی تسمه‌ی تایمینگ


عارضه‌یابی تسمه‌ی تایمینگ

مشکلاتی که می‌تواند در عملیات تسمه تایمینگ ایجاد مانع کند، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 • مشکلات ناشی از خود تسمه
 • مشکلات ناشی از پولی
 • مشکلات عملکردی

در مطلب قبلی، بخش اول تشریح شد. در ادامه به بررسی دو دسته‌ی بعدی از مشکلاتی که می‌تواند عملیات تسمه تایمینگ را متوقف کند، خواهیم پرداخت.

مشکلات ناشی از پولی

            عملکرد نامناسب فلنج

            دلایل احتمالی:

 • تسمه فلنج را از جای مناسب خارج می‌کند

راهکار پیشنهادی:

 • همترازی دستگاه را اصلاح کنید یا اینکه فلنج را به طور مناسب به پولی سفت کنید.

 

ساییدگی غیرمعمول پولی

دلایل احتمالی:

 • مقاومت کم پولی در برابر ساییدگی (به علت جنس نامناسب پولی)
 • ناهمترازی قطعات دستگاه
 • گرد و غبار
 • بار بیش از حد
 • کشش بیش از حد زیاد یا کم تسمه
 • ناسازگاری تسمه و پولی

 

 

 

راهکارهای پیشنهادی:

 • از پولی‌های با جنس متفاوت استفاده کنید.
 • همترازی دستگاه را اصلاح کنید.
 • گرد و غبار را بزدایید، محافظ دستگاه را چک کنید.
 • دستگاه را با افزایش ظرفیت، دوباره طراحی کنید.
 • کشش تسمه را با اندازه‌ی مناسب اصلاح کنید.
 • از ترکیب صحیح پولی و تسمه استفاده کنید.

 

مشکلات ناشی از عملکرد

            مشکل چرخش تسمه

            دلایل احتمالی:

 • بخشی از تسمه روی قسمت بدون فلنج پولی قرار دارد.
 • فاصله‌ی مرکزی، بیش از ۸ برابر قطر پولی کوچکتر است.
 • ساییدگی لبه‌های تسمه

راهکارهای پیشنهادی:

 • همترازی دستگاه را چک کنید.
 • موازی بودن دستگاه را چک کنید تا مطمئن شوید تسمه به درستی روی هر دو پولی قرار دارد.

 

دمای بیش از حد

دلایل احتمالی:

 • ناهمترازی دستگاه
 • کشش بیش از حد زیاد یا کم تسمه
 • ناسازگاری تسمه و پولی

راهکارهای پیشنهادی:

 • اصلاح همترازی
 • تصحیح کشش تسمه
 • استفاده از ترکیب مناسب تسمه و پولی

 

ناهماهنگی شفت‌ها

دلایل احتمالی:

 • طراحی اشتباه دستگاه
 • تسمه‌ی نامناسب

راهکارهای پیشنهادی:

 • استفاده از پولی‌های با اندازه‌ی مناسب
 • استفاده از پولی‌های با دندانه‌های سازگار با شیارهای پولی

 

لرزش

دلایل احتمالی:

 • ناسازگاری تسمه و پولی
 • کشش بیش از حد زیاد یا کم تسمه
 • لقی بوشینگ

راهکارهای پیشنهادی:

 • استفاده از ترکیب مناسب تسمه و پولی
 • اصلاح کشش تسمه
 • جایگذاری قطعات را چک کنید و در صورت نیاز، آن‌ها را دوباره نصب کنید.

 

سرعت چرخش نامناسب

دلیل احتمالی:

 • خطای طراحی

راهکار پیشنهادی:

 • طراحی دوباره‌ی دستگاه
برای ثبت دیدگاه باید یا ثبت ‌نام کنید